Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРИХА ПРОМЕНИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА НА ВИТАПРОТ СЛАВЯНОВО

Акционерите на Витапрот Славяново АД - София са взели решение да не се променя числеността на съвета на директорите. Заедно с това Десислава Жекова Танева и Мирослава Тодорова Маринова са освободени от състава на борда, а за нови членове са избрани Виолетка Ташкова Андрейчина и Наталия Валентинова Дачева. Всички членове на мениджъмнта са освободени от отговорност за дейността им през 2008 година.
Приети са били доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчетза 2008 г., както и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Взето ерешение средства от фонд Резервен, в размер на 107 хил. лв., да бъдат използвани за покриване изцяло на загубата от 2008 година.
Общото събрание е избрало и Одитен комитет на дружеството в предложения състав и мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във