Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРИХА ПРОМЕНИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА НА ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ

Акционерите на Югоизточен Холдинг АД - Нова Загора са одобрили доклада за дейността на дружеството, годишният финансов отчет и анализа за извършения одит за 2008 година. Финансовият резултат на миналата година е загуба.
Гласувано е предложението за намаляване броя на членовете на съвета на директорите от петима на трима. Във връзка с постъпила молба от Златка Йорданова Кожухарова-Господинова тя е освободена като член на борда. В предвид, че разходите по управлението са значителни е одобрено и предложението на борда на директорите като негов член да бъде освободена и Марияна Стоилова Пенева.
Общото събрание е гласувало и предложението на акционера Еко Бри ЕООД възнаграждението на членовете на управителния орган, които не са изпълнителни членове, да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във