Банкеръ Daily

Новини

Одобриха проект на Административно споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между България и Сърбия

Министерският съвет е одобрил проект на Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност.
Проектът, разработен от двете страни при предварителни консултации, е международен договор, който въвежда процедурни правила за техническото прилагане на Спогодбата за социална сигурност между двете държави.
С документа се конкретизират компетентните институции и органите за връзка, както и техните правомощия. Развита е процедурата за издаване на удостоверения при определяне на приложимото право. Развити са процедурите с оглед доказване и сумиране на осигурителен стаж при преценка на правата по Спогодбата, начините и документите за доказване на факти, настъпили в другата договаряща страна - предвижда се въвеждане на уеднаквени двуезични формуляри.
Въведени са правила за изплащане на паричните обезщетения и пенсии, включени в материален обхват на Спогодбата. Предвидена е процедура за обмен на статистически данни и двустранно сътрудничество.
Съгласно проекта, се предвижда Административното споразумение да влезе в сила едновременно със Спогодбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във