Банкеръ Daily

Новини

Одобриха предложение за отписване на Балканкар-Рекорд от регистъра на публичните дружества

Проведеното на 16 май общо събрание на Балканкар-Рекорд АД - Пловдив е взело решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.
Акционерите са одобрили доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и са приели решение реализираната загуба за миналата година да бъде покрита от фонд Други резерви.
Избран е и нов Одитен комитет в състав Петко Андреев Ангелов и Стойчо Василев Велков и с мандат от една година. Петко Ангелов ще бъде новият председател на контролния орган. Съветът на директорите на дружеството е овластен да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.
Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през изминалата 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във