Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРИХА ПРАВОМОЩИЯТА НА 114 ИНЖЕНЕРИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Управителният съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране одобри предложенията на регионалните колегии за оправомощаване на 114 инженери, от които 33 с пълна проектантска правоспособност и 81 - с ограничена.
Ръководният орган реши още да бъде продължен срокът на 146 удостоверения за технически контрол и оправомощи нови 9 конструктори. За четирима от кандидатите беше преценено, че няма достатъчно убедителни доказателства за професионален опит и качества и УС насочи молбите им за произнасяне от Националния експертен съвет.
На 10 и 11 ноември в Интер Експо център ще се проведе Общо събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, реши още Управителния съвет на организацията. Председателят на УС инж. Любомир Ташков ще изнесе доклад за дейността на камарата през четиригодишния мандат на управление. Ще бъде представен доклад и на Контролния съвет. Делегатите ще приемат Професионален кодекс и ще гласуват бюджет 2007, детайлизиран по икономически показатели. Ще бъде направен избор на Контролен съвет, Комисия по дисциплинарно производство, председател, зам.-председател и главен секретар на КИИП, както и представители в УС на националните професионални секции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във