Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРИХА ДОКЛАД НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар /ОХИМ/ одобри отчетния доклад по изпълнение на Договора за техническо сътрудничество с Патентното ведомство на Република България. той предвижда популяризирането на Марката и Дизайна на Общността в България.
В изпълнение на Договора бяха проведени шест семинара в София и страната. Сред основните теми бяха закрилата и териториалното действие на марката и на дизайна на Общността, нарушенията на правата върху марки и дизайни и конфликтите между националните права и правата върху марката и дизайна на Общността, възможностите за повишаване на конкурентоспособността на българските производители и предприемачи във вътрешния пазар на ЕС.
За популяризирането на системите на марката и дизайна на общността съдействаха и издадените и разпространени на български език брошури на ОНІМ за тези обекти на индустриалната собственост, достъпни и в електронен вид в специализираната директория на сайта на Патентното ведомство.
По силата на Договора бяха направени множество публикации както в специализирани списания, така и на официалния сайт на Патентното ведомство, където се поддържа специална директория с актуална информацията относно марките и дизайните на Общността.
ОНІМ дава висока оценка за изпълнение на задачите по Договора и за представения отчетен доклад.
Планира се Патентното ведомство да разшири информационната кампания по популяризиране на марката и дизайна на Общността и с осъществяването и на нови дейности, предмет на бъдещ договор с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар /ОНІМ/ и през следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във