Банкеръ Daily

Новини

Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело 15/2010

Правителството одобри становище по Конституционно дело №15 от 2010 г. То е образувано по искане на президента на Република България и 51 народни представители за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които Република България е страна, на текстове от Кодекса на труда и от Закона за държавния служител.
В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорените от президента и от групата народни представители разпоредби от Кодекса на труда и от Закона за държавния служител са съобразени с Конституцията на Република България, съответни са на цитираните от искателите международни договори и исканията следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във