Банкеръ Daily

Новини

Одобрено е непряко придобиване на 94% от капитала на ХДИ Застраховане от Talanx AG

Борислав Богоев, заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор, е подписал решение, с което е одобрил непрякото придобиване на акционерно участие от Talanx AG в размер на 94% от капитала на ХДИ Застраховане ЕАД.
ХДИ Застраховане е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане с разрешение от ноември 2000 г. на Националния съвет по застраховане и е член на Асоциацията на българските застрахователи и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
Приоритет в дейността на ХДИ Застраховане е обслужване чрез гъвкава тарифна политика, добро управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, гарантиран от презастрахователната компания Hannover Re, която е сред петте най-големи презастрахователни компании в света.
ХДИ Застраховане е динамично развиващо се дружество, чиято идентичност се формира от съчетанието между немската и българската култура чрез акционерите: Talanx International AG, част от третата по големина застрахователна група в Германия Talanx, и Централния кооперативен съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във