Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРЕНИ СА ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Одобрени са първите проекти по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. В тази връзка в на 2 юни (понеделник) в Министерството на регионалното развитие зам.-министър Искра Михайлова ще възложени на одобрените бенефициенти първите договори по Схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Схемата беше обявена на 17 декември 2007 г. и има за цел да подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на територията на 178 малки общини, да осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение. Договорите ще бъдат подписани в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Одобрените проектни предложения по схемата са 16 на брой и са на обща стойност около 13 млн. лева. По проектните предложения ще бъдат финансирани дейности за ремонт, реконструкция и обновяване, както и доставка на оборудване за общински образователни институции – детски ясли и градини, начални, основни и средни училища.
На 4 юни (сряда) в строителното ведомство МРРБ ще бъдат възложени на одобрените бенефициенти договорите по схема “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”. Схемата беше обявена на 14 ноември 2007 г. и има за цел реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа. По тази схема одобрените проектни предложения са 14 на брой и са на обща стойност около 65 млн. лева.
Предвижда се по време и на двете събитията да бъдат направени кратки презентации, които ще предоставят повече информация за одобрените за финансиране проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във