Банкеръ Daily

Новини

Одобрени са проекти за интегриран градски транспорт на Бургас и за доизграждане на автомагистрала „Тракия” - лотове 2,3 и 4

Два големи проекта - за интегриран градски транспорт на Бургас и за доизграждане на автомагистрала „Тракия” - лотове 2,3 и 4 одобри на първото си заседание Съветът за координация при управление на средствата от Европейския съюз, председателстван от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Проектът за интегриран градски транспорт в гр. Бургас ще се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие”. Той обхваща множество дейности за развитието на цялостната транспортна система в града: разработване на нова оптимизирана маршрутна мрежа на градския транспорт; обновяване на автобусния парк чрез закупуване на нови екологично чисти автобуси; изграждане на светофарна уредба с предимство за автобусите на градски транспорт; поставяне на нови автобусни спирки и подобряване на достъпността и сигурността. Предвижда се въвеждане на електронна билетна система и на система за информиране на пътниците в реално време; изграждане на система за наблюдение и контрол на обществения транспорт; подобрения на автобусните терминали и обновяване на автобусното депо. Проектът за интегриран градски транспорт на гр. Бургас цели да подобри цялостната привлекателност на града като се дава приоритет на запазващи природата начини на придвижване чрез обществен транспорт, с велосипеди или пеша. Проектът включва изграждане на система от велосипедни алеи и създаване на синя зона в центъра на града, развитие на пешеходни зони и др. Общата му стойност е 67 072 000 евро, като се очаква реализирането му да намали задръстванията и трафика, да повиши безопасността и достъпността на средата и да подобри състоянието на околната среда чрез намаляване на вредните емисии. Проектът е пилотен в областта на градския транспорт и на базата на натрупания опит от подготовката и изпълнението му ще се подготвят и изпълняват проектите за градски транспорт на другите големи градове в страната – София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Плевен.
Проектът за доизграждане на магистрала „Тракия” ще се реализира по Оперативна програма „Транспорт” и включва строителство на 3 лота, в липсващия участък между Стара Загора и Карнобат. Общата дължина на трите лота е 115.18 км., а ширината на магистралата е 29 м. (Лот 2 – между градовете Стара Загора и Нова Загора (от км. 210+100 до 241+900; с дължина 31.8 км.), Лот 3 – между градовете Нова Загора и Ямбол (от км. 241+900 до 277+597; с дължина 35.697 км.) и Лот 4 – между градовете Ямбол и Карнобат (от км. 277+597 до 325+280; с дължина 47.683 км.). С доизграждането на магистралата ще бъде осигурена високо скоростна връзка между София и Бургас. Общата дължина на магистралата след приключване на настоящия проект ще бъде 356.18 км. Пътният трафик, преминаващ през центровете на редица населени места, причиняващ шум, отделяне на големи количества вредни емисии и застрашаващ живота на хора и животни, ще бъде изнесен извън населените места. С доизграждането на магистралата пътният трафик ще бъде подобрен, задръстванията на движението ще бъдат избегнати и ще бъдат гарантирани безопасността на хората и опазването на околната среда в населените места.
На първото си заседание съветът одобри и годишните доклади за изпълнението на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Регионално развитие” за 2009 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във