Банкеръ Daily

Новини

Одобрени са нови членове на съвета на директорите на ЗД КД Живот

Борислав Богоев, заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор, е одобрил Станислав Димитров за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД КД Живот АД.
Одобрена е и Диляна Германова за независим член на съвета на директорите на същото дружество и Милен Марков за член на борда и лице, оправомощено да управлява и представлява ЗД КД Живот АД.
От 6 януари тази година Финанс Консултинг АД е едноличен собственик на капитала на дружеството.
КД Живот притежава лиценз за застрахователна дейност по следните видове застраховки: застаховка Живот и рента, застраховка Живот, свързана с инвестиционния фонд; Допълнителна застраховка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във