Банкеръ Daily

Новини

Одобрени са над 33.4 млн. лв. за общините – кандидати по Програмата за развитие на селските райони

Нови 33 433 820 лв. за инвестиции на общините, кандидатствали по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 бяха одобрени днес на заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност .Това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” . По публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” са одобрени 12 проекта със стойност на субсидията 29 225 504 лв. Предметът на инвестициите е за реконструкции на ВиК мрежи и съоръжения; изграждане на общински пътища; ремонт на сграда на дом за деца, лишени от родителска грижа; рехабилитация на църква и манастир, както и за разширение на сграда, предназначена за тежко болни хора. По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” одобрените инвестиции са 18. При успешното им реализиране общините ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 208 316 лева.
Тази седмица ДФЗ извърши плащания и по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Изплатените средства са в размер на 2 269 744 лв. Най-много са преведените субсидии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 2, 1 млн. лв. Останалите са за проекти по двете горските мерки, а също и по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 431-2 ЛИДЕР – „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във