Банкеръ Daily

Новини

Одобрена е промяната в структурата на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд

Общото събрание на акционерите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД - София (C4P), проведено на 14 март, е решило да се извърши промяна в структурата на капитала на дружеството при запазване на размера му от 500 хил. лева. Съобщението е от фирмата чрез сайта на БФБ-София. Капиталът на фонда е разпределен на 100 хил. поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност от по 5 лева всяка.
Акционерната структура на капитала се запазва в същото съотношение след промяната.
Взетите решения са вписани в актуализирания устав на Капман Грийн Енерджи Фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във