Банкеръ Daily

Новини

Одобрена е позицията на България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт на Евросъюза

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе утре (31 март) в Брюксел. Предвижда се на него да бъде представен доклад за напредъка по решение на Европейския парламент и на съвета относно реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата Галилео. Очаква се да бъде направен и
междинен преглед на европейските програми за спътникова радионавигация.
Ще бъде дискутирано предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) 1406/2002 за създаване на Европейската агенция по морска безопасност. Очаква се да бъде одобрена позицията на съвета по предложение за решение относно присъединяването на ЕС към протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
В областта на въздушния транспорт се очаква да бъде прието предложение за решение за подписването и временното прилагане на Меморандум за сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско въздухоплаване. Предвижда се също така да бъде даден мандат на ЕК за започване на преговори с оглед на изменението на споразумението за въздушен транспорт между Общността и Швейцария.

Facebook logo
Бъдете с нас и във