Банкеръ Daily

Новини

Одобрен е проект на Закон за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция

Правителството одобри проект на Закон за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция. Това съобщиха от правителствения пресцентър. Проектът предвижда създаване на законова рамка, дефинираща браншовите организации в земеделието. Основната цел на закона е създаването на условия, които да стимулират и да подпомагат свободното сдружаване на земеделските производители и на преработвателите на земеделска продукция.
Дава се възможност браншовите организации, националните браншови организации и национално признатите браншови организации да взаимодействат с държавата и общините съгласно тяхната компетентност.
Предвижда се държавата с решение на Министерски съвет и общините, респективно с решение на съответния общински съвет, да могат да възлагат на браншовите организации, които са дали своето съгласие и отговарят на законово определени изисквания, изпълнение на определени държавни функции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във