Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРЕН Е НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Днес беше одобрен нов проект по оперативна програма „Техническа помощ /ОПТП/ - „Извършване на проверки „на място в Управляващите органи и Междинните звена и конкретни бенефициенти по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС (СКФ).
Проектът ще получи финансиране по приоритетна ос 1 на ОПТП, като бенефициент е дирекция „Национален фонд в Министерството на финансите, определена за Сертифициращ орган.
Целта на проекта е извършване на проверки „на място за постигане на увереност по отношение на системите за управление и контрол и допустимост на разходите за целите на сертификация и отпускане на средства по ОП и програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани по Структурните и Кохезионния фондове.
Към днешна дата по оперативна програма „Техническа помощ са одобрени 14 проекта на обща стойност 18 854 638 лв., което представлява 16,97% от средствата по програмата. Контрактуваните средства представляват 95% от бюджета на програмата за 2007 г. и 2008 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във