Банкеръ Daily

Новини

Одобрен е график с неотложните мерки и действия в областта на съдебната реформа, организираната престъпност и корупцията

Правителството одобри график с неотложните мерки и действия в областта на съдебната реформа, организираната престъпност и корупцията за периода март-юли 2011 година. Той включва 42 законодателни, административни и организационни инициативи в наблюдаваните от Европейската комисия области на правосъдието и вътрешните работи в рамките на партньорския механизъм за сътрудничество и оценка.
Според графика, през март ВСС трябва да приеме план за изпълнение на мерките по Стратегията за борба с корупцията в съдебната система за периода 2011-2012 година. Чрез него ще се установят правила за поведение и механизми за тяхната реализация в контекста на превенцията и противодействието на корупционните явления. За повишаване капацитета на магистратите се предвижда привличане на капацитета на Националния институт на правосъдието за подготовката на пилотни съвместни обучения на прокурори, следователи и разследващи полицаи в областта на досъдебното производство, за обучение на съдебните и прокурорските помощници при встъпване в длъжност, както и за обучение на съдиите-координатори по европейско право. Очаква се през м. май ВСС да приеме методика за критериите за отчитане на натовареността в отделните структури на съдебната власт, която да бъде одобрена след обсъждане с магистратската общност. Тази задача е в изпълнение на един от приоритетите на Стратегията за съдебната реформа – усъвършенстване на ефективността и структурата на съдебната система. Сред необходимите законодателни промени са посочени Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция и приемането на закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност.
Графикът е резултат от поредица от работни съвещания под ръководството на министъра на правосъдието Маргарита Попова, на които бяха обсъдени предложенията на представителите на изпълнителната и на съдебната власт, пряко ангажирани с дейностите по Механизма. Изпълнението на мерките гарантира продължаване на съдебната реформа и постигането на устойчиви резултати в противодействието на корупцията и организираната престъпност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във