Банкеръ Daily

Новини

ОБУЧАВАМЕ ФИНАНСИСТИ ОТ СЪРБИЯ

В Школата по публични финанси (ШПФ) към Министерство на финансите се поведе тридневен обучителен семинар за държавни служители на Сърбия на тема „Актуални особености на бюджетния процес в България”, съобщиха от пресцентъра на МФ.
Посещението се проведе по желание на сръбската страна и по препоръка на Ейвинд Тандберг, регионален съветник на МВФ по управлението на публичните финанси в Югоизточна Европа. Семинарът се осъществява в рамките на проекта на ЕС “Техническа помощ за процеса на съставяне на бюджета в Република Сърбия”, в който участват Министерство на финансите и пет пилотни министерства от западната ни съседка, въвеждащи програмно бюджетиране. По време на тридневния форум, експерти от МФ запознаха сръбските ръководители с българския опит при реформите в областта на публичните финанси. Лекторите представиха концепцията, резултатите и постиженията при въвеждането на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране. Сръбските експерти бяха запознати с различни аспекти на бюджетния процес - бюджетна процедура, делегирани бюджети в образованието, капиталово бюджетиране, изготвяне на финансова обосновка и др. Българският експертен опит беше споделен и при презентацията на целите, дейността и функциите на Школата по публични финанси като инструмент за подпомагане на реформите в управлението на публичните финанси. Сръбските експерти оцениха високо постиженията на България в усъвършенстването на бюджетната система и изразиха желание да продължат професионалното си сътрудничество с България. Членовете на делегацията изразиха намерение да предложат на ръководството на сръбското министерство на финансите да бъде изградена аналогична структура на ШПФ, която да ускори и подпомогне провеждащите се в страната им реформи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във