Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат влияние на климатичните промени върху българската икономика на форум в столицата

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще участва в откриването на конференция на тема „Влияние на климатичните промени върху българската икономика” по покана на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Форумът ще се проведе в зала „Роял 1” на хотел „Шератон” в София. В него ще участва и минисътърт на икономиката енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Участниците в конференцията ще обсъдят ролята на възобновяемите енергийни източници за опазването на околната среда, както и влиянието на климатичните промени върху земеделието.
На 4 февруари 2011 г. Европейската комисия представи Европейската рамка за действие „Адаптация към изменението на климата” (т.нар. Бяла книга). Тя разглежда предизвикателствата пред земеделието и развитието на селските райони в Европейския съюз, предизвикани от промените на климата. Бялата книга ще бъде основата за изработването на обща рамка за противодействие на проблема, с акцент върху нуждата от интегрирано адаптиране на всички ключови политики на ЕС и усилено сътрудничество между правителствата.
Темата Адаптиране към климатичните промени: предизвикателства пред европейското земеделие ще бъде представена от експерт от МОСВ в рамките на втория работен панел между 12,30 и 13,30 часа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във