Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат трафика на хора на конференция в Брюксел

Министърът на правосъдието Маргарита Попова участва в двудневна конференцията на тема Към глобални действия на ЕС срещу трафика на хора (на 19 и 20 октомври), която се провежда в Брюксел. Тя е организирана от Министерство на правосъдието на Кралство Швеция със съдействието на Международната организация по миграция и с финансовата подкрепа на Европейската комисия - Главна дирекция Правосъдие, свобода и сигурност. По време на форума министри на правосъдието и министри на вътрешните работи на държавите от ЕС, както и представители на междуправителствени и международни организации ще обсъдят въпроси, свързани с повишаване ефективността на транснационалното сътрудничество за превенция на трафика на хора. Министрите ще разговарят и за по-устойчиво партньорство в областта на защитата и оказването на подкрепа на лицата, пострадали от престъплението трафик на хора. Специално внимание ще бъде отделено на необходимостта от предприемане на съвместни действия за закрила на една от най-уязвимите групи пострадали, а именно - децата-жертви на трафик. Темите на министерската конференция извеждат на преден план част от приоритетите на Стокхолмския пакет от мерки, въз основа на който редстои да бъде изготвена програма за развитие на ЕС за периода 2010-2014 г. Темите ще бъдат дискутирани и на предстоящия Съвет по правосъдие и вътрешни работи на 22 и 23 октомври т.г. Основна насока и заявен управленски приоритет в работата на Министерство на правосъдието на България е активното и равностойно участие при подготовка и реализирането на новата 5-годишна програма на ЕС за пространство на свобода, сигурност и правосъдие на гражданите.
В рамките на форума на 19 и 20 октомври министър Маргарита Попова ще проведе двустранни срещи с Беатрис Аск -министър на правосъдието на Кралство Швеция, и с Ернст Хирш Балин - министър на правосъдието на Холандия. В разговорите ще бъде обсъдена анонсираната от Холандия инициатива за преглед и наблюдение от страна на Европейската комисия на отделни части от правораздавателните системи на страните от ЕС. България предвижда да се присъедини към позицията за избор на теми в правораздаването, по които страните да бъдат наблюдавани и оценявани - ефективност на правоприлагането, повишаване на информираността, проучване на добрите практики. Единен мехнизъм за частично наблюдение на правосъдните системи на страните-членки би позволил унифициране на определенията по важни теми, налагането на минимални процесуални стандарти в наказателното правораздаване. Разговорът на министър Попова с холандския й колега Хирш Балин ще се съсредоточи и върху преглед на законодателството и практиките в двете държави по отношение конфискацията на имущество, придобито по престъпен начин. В Брюксел министър Маргарита Попова ще проведе среща и с Мишел Сервоз - директор на дирекция Политическа координация в Генералния секретариат на ЕК. Срещата е провокирана от проявения интерес към изпълнението на 57-те мерки на българското правителство в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. На 10 септември т.г. министър Попова представи в Брюксел 57-те правителствени мерки на комисаря за правосъдие и вътрешен ред Жак Баро, а с Катрин Дей – генерален секретар на Генералния секретариат на ЕК, обсъди новия координационен план по Механизма за сътрудничество и оценка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във