Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат се промени в мениджмънта на Свинекомплекс Николово

Свинекомплекс Николово АД - Николово свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 25 ноември, съобщиха от дружеството. То ще обсъди и гласува по предложените промени в състава на съвета на директорите на фирмата. Проектът за решение предвижда освобождаване на Здравелина Георгиева Василева като член на борда (във връзка с постъпило от нея искане) и избор за нейно място на Румянка Димитрова Михайлова със срок на мандата й до 28 юни 2015 година.
Останалите в оперативното управление на фирмата са Христо Иванов Ганчев, Димитрийка Димитрова Генова, Иван Петков Киров и Рашид Юсеинов Рашидов, всички с мандат до 28 юни 2015 година. Предметът на дейност е свързан с производство и търговия със свинско месо, разплодни и племенни селскостопански животни, месо и месни произведения, търговска дейност в страната и чужбина.
Справката в ДАКСИ показва, че най-големи акционери в компанията са Лаудис Иинтернешънъл с дял от 56.176% от общия капитал и Лаудис Агро с 18.283% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във