Банкеръ Daily

Новини

ОБСЪЖДАТ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ

Успехът на високоразвитите страни се свързва с постигането на обществен консенсус за прилагане на конкретни политики за развитие на човешкия капитал, знанието и способностите на хората. Това заяви президентът Георги Първанов при откриването на Регионална конференция на високо равнище на тема „Развитие на човешките ресурси”, която започна днес в София. Чрез културните коридори страните могат да водят диалог и да намерят общите решения и е задължително това да стане и в социалната област, каза още държавният глава. Президентът благодари чрез еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла на ЕК и ЕС за подкрепата към България и страните от региона в стремежа им да за присъединяване към европейския социален проект.
Вицепремиерът Меглена Плугчиева поздрави участниците в конференцията от името на правителството. Еврокомисарят Шпидла заяви, че развитието на човешките ресурси е в сърцевината на социалния модел. Изказвания направиха заместник-генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Йелица Минич, директорът на Международния учебен център на МОТ в Торино Франсоа Ейро.
Днешната конференция е изключително силен знак за желанието на страните от Югоизточна Европа, Молдова и Украйна да развиват своя потенциал в областта на човешките ресусри и да дадат принос в развитието на региона, Европа и целия свят, заяви при откриването министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Във встъпителния си доклад тя предложи на участниците от Югоизточна Европа, Молдова и Украйна три конкретни инициативи в области от взаимен интерес, които да се реализират през настоящата година, като стъпки в процеса на разширяване и укрепване на нашето сътрудничество.
Министър Масларова ще инициира още през есента на 2008 г. да се проведе Първа регионална конференция на Инспекциите по труда на страните от Югоизточна Европа, Молдова и Украйна. Целта е да бъдат насърчени различните форми на регионално сътрудничество чрез изграждане на регионален алианс на инспекциите по труда, изграждане на обща база от данни и разработване на специализирана интернет страница за разширяване на обмена на информация. Укрепването на инспекционната дейност в региона на Югоизточна Европа е важна предпоставка за развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, каза министър Масларова.
Провеждането на съвместна регионална инспекционна кампания за нововъзникващи рискове на работното място е втората инициатива, която да бъде обсъдена в рамките на Първата регионална конференция на Инспекциите по труда през есента на 2008 година.
Министър Масларова предложи Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, с подкрепата на Международната организация на труда да организира семинар за обмен на добри практики при интегриране на групите в неравностойно положение на пазара на труда в контекста на съществуващото сътрудничество между публичните служби по заетостта в Югоизточна Европа.
По време на Регионалната конференция “Развитие на човешките ресурси”, организирана от МТСП, ще бъде обсъдена Декларация на министрите в подкрепа на регионалното сътрудничество за развитие на човешките ресурси.
По-късно през деня еврокомисарят Владимир Шпидла и министър Емилия Масларова ще обявят началото на “Седмица на социалната политика в разширения ЕС”, организирана от МТСП и Европейската комисия, подкрепена от Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във