Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат проблемите с мечките в Смолянско

Дискусия за проблемите с мечките в Смолянско се провежда в община Смолян, съобщиха от Общинска администрация. В срещата участват представители на институциите, имащи компетенции да препоръчат и набележат мерки за намиране на решения за предотвратяване и намаляване на случаите на конфликти между хора и диви животни, в частност – мечки, обитаващи планината Родопи. Срещата дискусия е инициирана от кмета на Община Смолян, във връзка с увеличената популация на кафяви мечки и с многобройните регистрирани набези през последните няколко месеца на представители на защитения животински вид върху пчелини, ниви и стада в райони в непосредствена близост до населени места на територията на Община Смолян (Ряка, Селище, Търън, Смилян, Бориково, Широка лъка, Стикъл, Мугла и Смолян) и във връзка с необходимостта да се намерят и приложат ефективни решения в интерес на опазването на вида и защита на населението. Поканени за участие в нея са народните представители от 22-ри многомандатен избирателен район, Областният управител на област Смолян, на РИОСВ – Смолян, държавните горски стопанства на територията на общината, кметове на населени места, на съдебната власт, органите на полицията, на ловните съюзи, на екологични и природозащитни организации, работещи на територията на Родопите. По време на срещата ще бъде представена проектна идея на РИОСВ – Смолян, за която - след широко обществено обсъждане - да се търси подкрепа за реализиране от държавните институции и донорски програми за опазване на околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във