Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат насоки за развитие на капиталовия пазар в България на форум в столицата

Дискусионен форум на тема Насоки за развитие на капиталовия пазар в България - стратегия за възраждане, има днес в столицата. Форумът се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Сред основите плюсове на българския капиталов пазар към момента могат да бъдат посочени: европейска нормативна уредба; стабилна икономическа макросреда; модерна търговска платформа на борсата; благоприятният данъчен режим; добра основа на корпоративно управление и работещ надзорен орган, посочват организаторите на форума.
В сравнение с други пазари в региона българският капиталов пазар остава малък, нисколиквиден и по-назад по множество показатели от повечето развиващи се пазари. Изостава във възможностите си да осигури двойни листвания и трансграничен сетълмент. На инвеститорите се предлага малка гама от финансови продукти и най-основни инвестиционни техники. Деривативен пазар не съществува. През 2009 г., напуснат от чуждестранните инвеститори, пазарът стагнира - продължава спадът на пазарната капитализация и пазарния оборот, основният борсов индекс SOFIX се покачва незначително спрямо индексите на повечето пазари в региона, смятат в асоциацията.
За съживяване и развитие на българския капиталов пазар е необходимо да има търговия с качествени компании с по-значима пазарна капитализация; да се подобри ликвидността и да се модернизира системата за клиринг и сетълмент.
Участниците на българския капиталов пазар смятат, че правителство трябва да предложи за продан през фондовата борса пакети от дружества като НЕК, Булгаргаз и други, посочват от асоциацията.
Особено важно е да се запази нулевият данък капиталова печалба при борсовите сделки, което е едно от най-големите сравнителни предимства на българския капиталов пазар, смятат в асоциацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във