Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат актуални аспекти на невросонологията и стареенето на симпозиум в София

Международен симпозиум – „Актуални аспекти на невросонологията и стареенето” ще се проведе в София в рамките на Пета юбилейна среща на българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика. Това съобщиха от ВМА.
България заема пето място в света по най-възрастно население. Делът на възрастните хора над 65 г. у нас е един от най-високите в Европа. Средно процентът на тази възрастова група спрямо общия брой население в Стария континент е 16,9 %, докато у нас той е 24 %. Тенденцията е групата на хората до 14 години да намалява, а групата на над 60-годишните да се увеличава. В момента населението над 65 г. се е увеличило с 9,8 % спрямо данните от 1987 г. Застаряването е най-силно изразено в селските райони, където хората над посочената възраст са 32,9 на сто.
Тези данни показват не само задълбочаващия се процес на застаряване на нацията, но и на увеличаване заболеваемостта на по- възрастното население, особено по отношение на мозъчно-съдовите болести. На част от тези актуални проблеми е посветен и Международния научен симпозиум – „Актуални аспекти на невросонологията и стареенето”, който ще се проведе в рамките на Петата юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика - от 2 до 3 октомври в столичния хотел „Родина”. Официалното откриване на форума е на 2 октомври (събота) от 14.00 ч. в хотел Родина, София.
Форумът се реализира под егидата на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. В научната му програма ще се включат изтъкнати европейски учени като проф. К. Нидеркорн (Австрия), проф. Е. Бартелс (Германия) и проф. И. Тарка (Финландия). От българска страна ще участват проф. E. Титянова (председател на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика и завеждащ Клиниката по функционална диагностика към ВМА); проф. С. Торбова (кардиолог), проф. Зл. Коларов (ревматолог), проф. Е. Христова (неонатолог), проф. И. Търнев (невролог), проф. С. Чернинкова (невроофталмолог), доц. И. Петров (кардиолог), доц. К. Гиров (съдов хирург) доц. Б. Стаменов (невролог), доц. З. Стойнева (професионални болести) и др.
Основните теми, които ще бъдат засегнати по време на симпозиума, са: „Тайни на активното стареене”, „Стареене и стареещият мозък”, „Невросонологията във вторичната профилактика на мозъчния инсулт”, „Терапевтични стратегии в неврологията” и др. Във втория работен ден на юбилейната среща ще се проведе и Кръгла маса, посветена на съвременните аспекти на невросонологията.
Сдружение „Българска асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика” е неправителствена организация, учредена през 2005 г. През петте години на своето съществуване Асоциацията се утвърди у нас като авторитетна научна организация в областта на невросонологията, която е водеща във въвеждането на световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията. За изминалия период тя нарасна като членска маса, разшири своята научна, образователна и практическа дейност и наложи политика на непрекъснато обучение и професионално издигане на своите членове. Списанието „Невросонография и мозъчна хемодинамика” и интернет-страницата на Асоциацията /www.neurosonology-bg.com/ се превърнаха в национален и международен форум за обмен на актуална информация в областта на невросонологията.
Активността на Асоциацията се оценява високо от международните организации по невросонология, доказателство за което е ежегодното участие на изтъкнати чуждестранни учени в годишните срещи на сдружението, както и в рубриките на списанието. За изминалите пет години Асоциацията се превърна в елитна школа по невросонология, която има потенциал да предложи на българското здравеопазване високо квалифициран и европейски сертифициран човешки ресурс в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във