Банкеръ Daily

Новини

ОБСЪДИХМЕ СТАБИЛНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Днес в Народното събрание се проведе среща на Работната група по парламентарното сътрудничество на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, съобщиха от пресслужбата на институцията.
В рамките на срещата се състоя заседание на националните координатори по парламентарното сътрудничество от парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Акценти в дискусиите бяха въпросите, свързани със състоянието и перспективите на парламентарното сътрудничество в региона и работата на новосъздадения Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, домакинстван от Народното събрание на Република България. Участниците в заседанието обсъдиха проект на Меморандум за разбирателство между държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. Той ще бъде регулиращият документ за регионалното парламентарно сътрудничество, като се предвижда в него да залегнат механизмите за работа на регионалния секретариат и на парламентарното сътрудничество. Проектодокументът ще бъде съгласуван между националните координатори на държавите, участнички в ПСЮИЕ. Предвижда се Меморандумът за разбирателство да бъде подписан от председателите на парламентите на 11-те държави, участнички в ПСЮИЕ на следващата им среща в началото на 2008 г. В рамките на парламентарното сътрудничество в началото на следващата година се предвижда да бъде организирана конференция, посветена на визовия режим в региона. В момента този режим не е най-благоприятен по отношение на бизнес контактите и културното сътрудничество и мнението на парламентаристи от Западните Балкани е, че визовият режим спъва нормалното развитие на икономиките им. Националните парламенти могат да съдействат за преодоляване на съществуващите трудности, съобразявайки се с нормите на ЕС

Facebook logo
Бъдете с нас и във