Банкеръ Daily

Новини

ОБСЪДИХА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Под председателството на вицепремиера и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съобщиха от правителствената информационна служба.
Обсъдените промени предвиждат при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, работодателят да отчита и трудовия стаж придобит в друга държава-членка на Европейския съюз, Швейцария или страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от тези държави. Промените в наредбата се правят във връзка с постъпили запитвания и жалби по линия на мрежата на ЕС за разрешаване на конфликти СОЛВИТ, както и в Министерство на труда и социалната политика, засягащи въпроса за зачитането на периоди на трудова заетост в други държави членки на ЕС. Съществуващата национална нормативна уредба не може да гарантира на лицата, които са придобили част от трудовия си стаж на територията на друга държава-членка, равно третиране по отношение на възнаграждението, което води до получаване на по-ниско възнаграждение при равни други условия и на практика ги поставя в по-неблагоприятно положение спрямо работниците и служителите – местни граждани. Обсъдените промени осигуряват равно третиране както на българските граждани, които са работили на територията на ЕС, така и на гражданите на другите държави членки, които идват да работят в България, с българските граждани, които не са напускали страната

Facebook logo
Бъдете с нас и във