Банкеръ Daily

Новини

Общото застраховане на Алианц със силен ръст на приходите

Брутната записана премия в Общото застраховане на Алианц Груп се е увеличила с 5.2% до 10.7 млрд. евро през второто тримесечие на тази година спрямо 10.2 млрд. евро за същия период на 2011-а.


Вътрешният ръст от 3.2% се дължи на увеличаването на цените с 1.4%, както и на нарасналия с 1.8% обем. Почти всички пазари показаха повишение на премиите, включително и Латинска Америка (33%), движена от растежа в Бразилия. Приходите в Германия са се увеличили с 3.3%, което е повлияно от повишението на цените.


През второто тримесечие на 2012 г. оперативната печалба възлиза на 1.1 млрд. евро, което е с 16.3% по-малко спрямо второто тримесечие на 2011 г., когато е била 1.3 млрд. евро. Основната причина за тази промяна е по-нисксият рън-оф (run-off), последван от допълнителните резерви от около 120 млн. евро, свързани с наводненията в Тайланд през 2011 година. Така съотношението премиен приход - платени обезщетения нараства до 97.4% от 95% през същия период на 2011-а. Разходното отношение за тримесечието е 28% без промяна от второто тримесечие на 2011 година.


Свидетели сме на стабилни резултати в общото застраховане. Премиите нарастват както на пазари, на които Алианц има добри позиции, така и на развиващи се пазари като Бразилия, отбелязва Оливър Бате, главен финансов директор на Алианц. Това са ясни знаци, че нашият бизнес е стабилен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във