Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ДА ОТПИШЕ ЗММ-СЛИВЕН ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

Извънредното общо събрание на акционерите на ЗММ-Сливен АД - Сливен е взело решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Също така са гласувани и предложените промени в устава на дружеството.
След отправеното през юли търгово предложение към останалите акционери на ЗММ-Сливен, мажоритарният собственик ЗММ-България холдинг АД изкупи общо 3 277 акции, или 1.16% от капитала, и така делът му достигна 94.05 процента. ЗММ-България Холдинг е част от структурата на Индустриален холдинг България АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във