Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОЦК АД СЕ ПРЕНАСРОЧВА ЗА 7 АВГУСТ

Поради липса на кворум свиканото от Оловно-цинков комплекс АД, Кърджали (OTZK) Общо събрание на акционерите на 20 юли 2006 г. не се е провело, съобщава сайтът на БФБ-София АД. Съгласно публикуваната покана, общото събрание ще се проведе на 7 август 2006 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на ОЦК АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20 юли 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във