Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕХАТРОНИКА ЩЕ ПРОМЕНЯ ВИДА НА АКЦИИТЕ

Мехатроника АД, Габрово, свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 1 февруари 2008 г., което ще гласува за промяна в устава на дружеството. Тя е свързана с предложението за промяна във вида на акциите - от обикновени, поименни безналични акции в налични на приносител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството, Габрово, ул. Райко Даскалов №7. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Мажоритарен собственик в предприятието с дял от 99% е СТС ПАК холдинг АД, а оперативното управление се осъществява от Иван Лесев, Николай Дянков - изпълнителен директор, и Мирослав Хинков - изпълнителен директор.
Мехатроника е основана през 1961 г., с цел решаване на комплексни технологични проблеми в машиностроенето, електрониката, химията, леката промишленост. Нейните съоръжения осигуряват съвършени екологични технологии, икономия на енергия и горива, гъвкаво и надеждно управление на процесите. В резултат на осъществена симбиоза между електроника и машиностроене възниква направлението Силова електроника4.
След 2000 г. промяната в пазарната ситуация в България и региона наложи бързо пренасочване на усилията и фирмата започва разработка и производство на уникално оборудване – автоматични линии за производство на ламинатни туби и тубопълначни автомати за козметични и други продукти.
Днес Мехатроника е модерно оборудван завод, с възможности да решава различни проблеми в областта на индустрията за опаковки. Фирмата разполага с екип от опитни работници и сътрудници, а подходът към всеки клиент е индивидуален, гъвкав и коректен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във