Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КРЕМИКОВЦИ БЕ ОТЛОЖЕНО

Липсата на кворум отложи общото събрание на акционерите на Кремиковци АД. Съгласно публикуваната покана събранието ще се проведе на 15 юли (събота). Акционерите трябва да приемат доклада на управителните органи за дейността и финансовия отчет за изминалата 2005 г., както промени в надзорния съвет на компанията. Кремиковци отчита нетна загуба за 2005 г. в размер на 154 млн. лв., докато за 2004 г. е реализирал положителен финансов резултат от 80.76 млн. лв., показва одитираният отчет на дружеството. Основният капитал е 18.52 млн. лв., като основен акционер е Финметалс Холдинг със 71% от капитала на дружеството, а държавата държи 25.3 процента. От 15 август 2005 г. собственик на Финметалс Холдинг е индийската Global Steel Holdings Ltd.

Facebook logo
Бъдете с нас и във