Банкеръ Daily

Новини

Общото събрание на ИД Златен лев се пренасрочва за 14 юни

Поради липса на кворум, свиканото от инвестиционното дружество Златен лев АД - София (3Z4) общо събрание на 26 май, не се е провело, съобщиха от фирмата чрез БФБ-София.
Във връзка с това е публикваната покана, то се пренасрочва за 14 юни на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 31 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 27 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във