Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИС ГЛАСУВА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Общото събрание на акционерите на Хюндай Пропъртис АДСИЦ - София е гласувало промени в органите на управление на дружеството. Освободени са от длъжност членовете на съвета на директорите Индустриал Комерс ЕООД, представлявано от прокуриста Савина Иванова Константинова, Лилия Василева Недялкова и Калин Марков Дамянов. За нови членове на съвета са избрани Даниела Иванова Ганчева, Стен Иванов Лазаров, Людмила Николова Даскалова. Членовете на управителния орган са освободени от отговорност за дейността им през миналата год. и за периода до 30 юни 2007 година.
Акционерите са решили наименованието на дружеството да се промени на Болкан Енд Сии Пропъртис АДСИЦ. Новото седалището и адреса на управление на компанията ще е във Варна, ул. Цар Симеон I № 31. Всички промени са вписани в актуализирания устава на дружеството.
Освен това са приети доклада за дейността на дружеството от учредяването му до 30 юни 2007 г., както и годишния финансов отчет за 2006 год. и междинния одитиран финансов отчет към 30 юни тази година.
Акционерният капитал в момента е разпределен между Индустриал Комерс, който контролира 53%, Сентинел Асет Мениджмънт с дял от 23% и американската компания Поликс Корпорейшън с 4 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във