Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЕНЧМАРК ФОНД-2 СЕ ПРЕНАСРОЧВА ЗА 13 ФЕВРУАРИ

Поради липса на кворум, свиканото на 28 януари извънредно общо събрание на акционерите на инвестиционното дружество БенчМарк Фонд-2 АД, не се е провело.
Във връзка с публикуваната покана за свикване в Държавен вестник, то се пренасрочва за 13 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 30 януари 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас,е 28 януари тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във