Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ОДОБРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ЗАЕМ ЗА 1.730 МЛН. ЕВРО

Общо събрание на акционерите на Златни пясъци АД, проведено на 8 септември, е одобрило действията на съвета на директорите на дружеството по сключване на договор за банков кредит с Райфайзенбанк България ЕАД, съобщиха от БФБ-София. Размерът на кредита е 1.730 млн. евро при годишна лихва в размер на банковия ресурс на банката в евро, увеличен с 3.75 пункта. Погасяването на кредита ще се извърши на четири равни месечни вноски с начало 25 септември 2006 година. Банковият кредит ще се обезпечи с учредяване на ипотека върху собствени на дружеството имоти по приложен списък и чрез издаване от Златни пясъци АД на запис на заповед в полза на банката за всички нейни вземания по договора за банков кредит за сумата и срока на кредита, заедно с 12% годишна лихва върху тази сума от издаването.
Събранието е взело решение записът на заповед, издаден от Златни пясъци АД, да бъде авалиран от Златни АД, което притежава 63.84 процента от курортния комплекс.
Сключване на договора се налага от настъпилия падеж на задълженията на Златни пясъци АД като кредитополучател по договор за банков кредит от 10 януари 2005 г., сключен с Българо-американска кредитна банка АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във