Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЩЕ Е НА 25 ОКТОМВРИ

Редовното общо събрание на акционерите на Климакомфорт инженеринг АД, Бургас, което ще се проведе на 25 октомври 2007 г., трябва да приеме отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2006 година. Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност членовете на управителните органи на дружеството за дейността им през миналата година. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 15 ноември на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.
Предприятието за производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване е с капитал в размер на 66 816 лв., като той е разпределен между Мартинов-Клима ЕООД, Бургас, с дял от 48%, Кирил Димитров Михов с 49% и група физически лица, който държат 1 на сто.
В съвета на директорите влизат Манол Ранков Ранков - изпълнителен директор, Кирил Димитров Михов и Валентин Димитров Мартинов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във