Банкеръ Daily

Новини

Общо 88% от земите на Агро Финанс са отдадени под аренда и наем

Към 31 август инвестиционният портфейл на Агро Финанс” АДСИЦ е формиран от 130 731 дка земеделска земя, става ясно от месечния бюлетин на компанията. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 37.002 млн. лв. при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283.04 лв. на декар.
Агро Финанс” поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони на планиране в страната, като продължава политиката си да инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения.
Към 31 август инвестиционните имоти включват 96.12% земеделска земя с качество от първа до шеста категория (при общо 10 категории, като първа е с най-добри характеристики), в които Агро Финанс” инвестира с приоритет, и 3.88% земя с по-ниска категория.
Към края на август 88.51% от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен Централен и Североизточен район. Те се характеризират с високо качество на земеделската земя и потенциал за развитието на земеделието.
С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които Агро Финанс притежава общо 74 хил. дка (57% от земеделската земя в инвестиционния портфейл на дружеството).
Към 31 август площта на отдадените под аренда и наем земи за стопанската 2009/2010 г. е 115 хил. дка (88 % от общо закупената земя към края на август), в т.ч. и от наследени арендни договори.
Средната договорена от дружеството рента за стопанската 2009/2010 г. към края на август е в размер на 20 лв. на декар.
Вземанията по договорите за аренда и наем за 2009/2010 стопанска година, сключени с юридически лица, се застраховат в Българската агенция по експортно застраховане ЕАД, с което дружеството гарантира тяхната събираемост.
През осмия месец от годината са изтъргувани 880 броя акции на фирмата, като цената на отваряне е била 0.97 лв. за дял, а в последната борсова сесия се предлагаха по 0.95 лева.
Пазарната стойност на дружеството през август е 31.221 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във