Банкеръ Daily

Новини

Общо 860 неотчетени нощувки в хотели са установили служителите от отдел Защита на потребителите в Русе

Общо 860 неотчетени нощувки в хотели са установили служителите от отдел Защита на потребителите в Русе. Инспекторите са работили ппрез януари по няколко направления, сред които превантивен контрол, проверки по сигнали и жалби на потребители за рекламации на стоки и услуги, тематични проверки.
Контролните органи са извършили общо 152 проверки, съобщиха от пресцентъра на общината. Посетени са и пет магазина, предлагащи стоки с намаления на цените.
Във връзка с измененията на Закона за местни данъци и такси относно влизането в сила на туристическия данък и приемане на размера му от Общински Съвет-Русе, служителите на отдела са извършили превантивни проверки на 23 хотела на територията на Русе. Установени са 860 нощувки за месец декември 2010 г., неотразени в туристическите регистри на обектите и съответно за тях не са събрани туристически такси. В резултат на тези проверки и контролните действия на отдела, дължимите туристически такси бяха внесени в общинския бюджет.
През изминалия месец са съставени 16 акта за административни нарушения, от които 15 за нарушения на Закона за защита но потребителите (ЗЗП) и едно по Наредба № 5 на Общински съвет-Русе. Най-често срещаните нарушения са за липса на информация на български език за нехранителните стоки и липса на информация или непълна такава за работно време, фирма и седалище на търговеца. На нарушителите са връчени 50 наказателни постановления с наложени санкции и глоби за 13 050 лева.
За периода от наложени глоби и имуществени санкции, са постъпили 7 550.26 лв., от които 10 лв. са постъпления по ЗЗППТ и нормативните актове по приложението му, 6 945.61 лв. са постъпления по ЗЗП и 594.65 лв. са постъпленията по Наредба № 5 на Общински съвет-Русе.
Разгледани са 13 сигнали и жалби на потребители за рекламации на стоки и услуги. От тях една е подадена през от декември, дванадесет са постъпили през януари. По три жалби: за дефектна част на кафе машина, лаптоп, който не е бил доставен, съгласно сключен договор и рекламация на ботуши - потребителите са удовлетворени чрез доставяне на стоката и замяна с нова. По четири рекламации на стоки: за два мобилни апарата, ботуши и климатик, търговците считат жалбите за неоснователни. Причините са следните: жалбоподателят не отговаря на изискванията на ЗЗП за потребител, стоките отговарят на обявените показатели и потребителите са имали възможност предварително да се запознаят с параметрите им, както и при извършена проверка е установено, че рекламираният климатик работи и притежава нормалните технически характеристики за уреда. Една жалба, подадена в Община Русе, е в компетенциите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, където е изпратена за предприемане на необходимите действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във