Банкеръ Daily

Новини

Общо 74.39% от земите на Адванс Терафонд са отдадени под наем и аренда

Към 31 март инвестиционните имоти на Адванс Терафонд АДСИЦ включват земеделска земя с площ приблизително от 320 038 дка на обща стойност 103.693 млн. лв., имоти в процес на регулация с площ около 128 дка на стойност 18.081 млн. лв. и имоти в регулация с площ приблизително 11 дка на стойност 3.276 млн. лева. Общата им стойност е 125.05 млн. лв., включително 28.901 млн. от преоценка, показват данните в тримесечния отчет за първо тримесечие на 2010 година.
На 5 март е сключен предварителен договор за продажба на 216 дка земеделска земя на цена от 525 лв. на декар.
Към края на първото тримесечие на тази година дружеството има сключени за стопанската 2009-2010 г. договори за наем и аренда на 238 068 дка, които съставляват 74.39% от земите, закупени до момента. Средният размер на арендното /наемното плащане за стопанската година е в размер на 20.63 лв./декар.
Вземанията от аренда и наем за стопанската 2009-2010 г. са застраховани в Българска агенция за експортно застраховане ЕАД. Кампанията за отдаване под наем и аренда за настоящата стопанска година продължава до края на май 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във