Банкеръ Daily

Новини

Общо 65 проекта са включени в законодателната програма на правителството за първото полугодие

Общо 65 проекта са включени в законодателната програма на правителството за първото полугодие на 2011 година. От тях 10 са ратификации на международни споразумения и меморандуми, 16 са проекти на нови закони, а останалите – за изменение и допълнение на съществуващи.
Министърът на отбраната ще внесе три нови закона – за военната полиция, за военното разузнаване и за резерва на въоръжените сили. В Министерството на културата се работи по законопроекти за отличие на лица с особени заслуги, за сценичните изкуства и за насърчаване на създаването на доходи от осъществени проекти във филмовата индустрия.
Законопроектът за енергията от възобновяемите източници, подготвен в МИЕТ, беше приет от правителството в началото на месеца. Във ведомството се готвят също проекти на закони за туризма и за подземните богатства, а съвместно с МЗХ – законопроект за виното и спиртните напитки.
Три проекта ще внесе министърът на финансите – за дейността на колективните инвестиционни схеми, за хазарта и за публично-частното партньорство, а по един – министърът на околната среда и водите (за управление на отпадъците), на образованието, младежта и науката (проект на закон за младежта) и на транспорта, информационните технологии и съобщенията (за електронно управление).
Сред останалите проекти, включени в законодателната програма на правителството, са законите за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, на Закона за насърчаване на заетостта, на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на Закона за физическото възпитание и спорта, на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на Закона за защита при бедствия и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във