Банкеръ Daily

Новини

Общо 6 милиона лева икономии за потребителите на газ в Русе от началото на годината

Общо 6 милиона лева от разходите си за енергия са спестили от началото на 2010 година клиентите на „Овергаз Север” ЕАД в Русе. Това са изчислили от дружеството. Икономиите са благодарение на замяната на нафтата, електричеството и мазута с по-евтиния и екологосъобразен природен газ.
Най-много средства икономисаха 62 газифицирани от компанията предприятия – над 4.2 милиона лева. Сред тях са заводите на испанската керамична фирма „Керос” и френската компания за автомобилни части „Монтюпе”. Преди да минат на газ, промишлените производства ползваха предимно мазут.
Общо 113 русенски обществено административни сгради, които замениха нафтата със синьото гориво, спестиха над 1.2 милион лева, а икономиите на 2477 газифицирани домакинства в града са 650 хиляди лева (средно по 65 лева месечно на семейство).
В момента битовите клиенти на „Овергаз Север” ЕАД в Русе плащат 8.5 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските потребители – от 6.6 до 8.1 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, в момента струва 10.6 стотинки, с електричество – 14.8 стотинки, а с нафта – 15.4 стотинки.
До момента екипите на газоразпределителното дружество са изградили 116 километра газова инфраструктура на територията на града. Така близо 12 хиляди домакинства могат да се възползват от предимствата на екологичната и икономична суровина.
Газификацията на Русе спомогна и за по-добрите условия за живот в града. Замяната на конвенционалните енергоизточници със синьо гориво спести на атмосферата през миналата година 1500 тона вредни вещества – прах, летливи органични съединения и серни, въглеродни и азотни оксиди, както и 22 хиляди тона въглероден диоксид – най-разпространеният парников газ, съобщиха още от дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във