Банкеръ Daily

Новини

Общо 46 714 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

През четвъртото тримесечие на 2010 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 54 440 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Това сочат резултатите на управление Осигурителен надзор на Комисията за финансов надзор
Общо 46 714 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2010 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 47 412 хил. лв.
През цялата 2010 г. общо 182 899 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 182 842 хил. лв. В сравнение с 2009 г. лицата, променили участието си, нарастват с 59,28 на сто, а размерът на прехвърлените средства – със 106,83 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2010 г. и за цялата 2010 г. може да намерите в раздел Статистика, Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във