Банкеръ Daily

Новини

Общо 366 000 българи са пътували в чужбина през септември

Общо 366 000 българи са пътували в чужбина през септември или те са с 3.2% повече в сравнение със септември 2010 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Най-много са пътували до Канада - 30.3%, Гърция - 23.8%, САЩ - 17.8%, Израел - 16.0%, Словакия - 14.6%, Румъния - 11.5%, Испания - 8.9%, Норвегия - 8.8%, Швейцария - 8.6%, Малта - 8.4%, Словения - 8.2%, Чехия - 8.1%, Сърбия - със 7.4%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Ирландия - с 12.0%, Турция - с 10.6%, Австрия - с 3.4%, Македония - с 3.0 на сто, и други.


Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 37.7%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други) - 35.4%, и почивка и екскурзия - 26.9 на сто.


Посещенията на чужденци в България през септември 2011 г. са 1 049.2 хил. и се увеличават с 3.0% спрямо същия месец на 2010 година. Най-голямо увеличение е регистрирано при транзитните преминавания през страната - с 1.5 на сто.


Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през септември 2011 г. се увеличават общо с 1.7% в сравнение със същия месец на преходната година, като най-голям е ръстът при посещенията от Чехия и Дания - съответно с 10.6 и 10.0%. Намаление е отчетено при посещенията от Естония - с 15.8%, Малта - с 11.7%, Финландия - с 9.0%, и други.


Увеличават се посещенията и на граждани от групата bdquo;Други европейски страниrdquo; - със 7.0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 24.7%, Русия - с 24.0%, и Сърбия - с 11.1 на сто.


През септември 2011 г. най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия - 49.4%, следвани от транзитните преминавания - 27.1%, със служебна цел - 12.8%, и с други цели - 10.7 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във