Банкеръ Daily

Новини

Общо 3.3 млн. евро струва реконструкцията на ВиК мрежата в Търговище

Общо 3.3 млн. евро струва реконструкцията на ВиК мрежата в Търговище, като 75% от тях са европейско финансиране, а 25% - национално. Премиерът Бойко Борисов, заедно с министърът на околната среда Нона Караджова и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще открият обекта на 1 август.
Строителните дейности започнаха през декември 2009 година. За този период са изградени 12.5 км. нови колектори и канализационни клонове и са реконструиране на 9.1 км водопроводна мрежа в кв. „Въбел”. Извършена е и рехабилитация на 4.2 км. главни колектори в Търговище.
С въвеждането в експлоатация на новоизградените съоръжения ще се предотвратят вредните въздействия върху околната среда и риска за здравето на хората от региона. Направената реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа ще има позитивно въздействие върху начина на живот на приблизително 43 000 души и по този начин ще се подобри състоянието на водите на река Врана, в която ще бъдат зауствани пречистени води.
Проектът е изпълнен като част от Финансов меморандум на обща стойност 15 милиона и 236 хиляди евро, по който освен новоизградените съоръжения, се строи и пречиствателната станция за отпадни води на Търговище. Реализирането на проекта е част от общата политика на Министерството на околната среда за постигане на екологичните стандарти и устойчиво развитие на населените места, като в същото време представлява принос за постигане на договорните ангажименти, поети от България към ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във