Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 31 АКЦИОНЕРИ СА ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БТК

В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно допълнителен резултат от търговото предложение за закупуване на ценни книжа от останалите акционери на БТК АД. Във връзка с изтеклия срок за приемане на търговото предложение, предложителят - НЕФ Телеком България ООД обявява, че чрез упълномощения инвестиционен посредник ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД е изкупил от 29 физически лица 27 295 бр. акции, а от 2 юридически лица - 5 954 броя. Цената за акция при търговото предложение беше 11.30 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във