Банкеръ Daily

Новини

Общо 3 856 344 души са осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове

Общо 3 856 344 души са осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 септември, като нараства спрямо 30.09.2009 г. с 3,19 на сто. Това сочи справка с резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2010 г., на Управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор.
Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.22 на сто, в професионалните – 85.27 на сто, в доброволните – 58.33 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33.61 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35.2 г., в професионалните – 42.9 г., в доброволните – 47.1 г. и в доброволните по професионални схеми – 41.3 години.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 септември възлизат на 3 724 668 хил. лв. и в сравнение с края на деветмесечието на 2009 г. нарастват със 783 686 хил.лв. или с 26.65 на сто. Нетните активи на универсалните пенсионни фондове към 30.09.2009 г. достигат 2 684 135 хил.лв., на професионалните – 494 274 хил.лв., а на доброволните – 543 609 хил.лева. С най-малък размер са нетните активи, натрупани в доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми – 2 650 хил.лева.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2010 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30 септември по пол и възраст може да намерите в раздел Статистика, Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във