Банкеръ Daily

Новини

Общо 220 478 т. отпадъци са преминали през завода за предварително третиране на отпадъци на Екобулпак за 2 години

Общо 220 478 тона битови отпадъци са преминали през първия в България завод за преработка на отпадъци, разположен в столичния квартал „Филиповци” и инсталацията за предварително третиране в кв. Требич за две години. Собственик на съоръженията е националната организация по разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки Екобулпак. От септември 2008 г., след сключен договор със Столичната община, на инсталациите се третира част от сметта на София.
Общо 67 177 тона отпадъци са отделени при сепарирането за последващо рециклиране и оползотворяване, което е 30,47% от общото тегло на постъпилия боклук.
От сепарираните материали - 46 586 тона (69 %) са материали за последващо рециклиране, а 20 591 тона са алтернативно гориво за оползотворяване, с калоричност 18– 20 хил. кJ/kg.
Средномесечно през инсталациите преминават 2 385 камиона с битови отпадъци за предварително третиране. От тях на изход за депониране отиват 1 051 камиона, т.е. заводът на Екобулпак намалява обема на отпадъците за депониране повече от 2 пъти.
Първият завод за преработка на отпадъци в България беше открит на 15 май 2008 година.
Съоръжението е на обща площ 11 000 км. м., на която са изградени 2 инсталации. Капацитетът на Инсталацията за рециклиране на стъкло е 40 000 тона годишно, а на Инсталациите за сортиране и третиране на хартия, пластмаса и метал – 190 000 тона годишно.
Инсталация за третиране и рециклиране на стъкло е първата в България. Тя е изградена по австрийска технология, на фирма BINDER+CO и позволява извличането на 99,9999 % чиста суровина.
Заводът се обслужва от 321 работници, от които 21 служители в администрация, за които са осигурени подходящи условия на труд, в това число столова, санитарно хигиенни помещения и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във