Банкеръ Daily

Новини

Общо 192.0 млн. лв. са приходите от хотелите през юли

Приходите от нощувки през юли са били 192.0 млн. лв., като от чужди граждани те са 159.3 млн., а от български - 32.8 млн. лева. В сравнение с предходния месец общите приходи нарастват с 66.2%, като от чужди граждани те се увеличават със 72.0%, а от български граждани - с 42.7 на сто. Това Това сочат данните на Националния статистически институт.


Общо 2517 хотели, мотели, къмпинги и др. средства за подслон с над 10 хил. легла са работили през юли. Броят на стаите в тях е 121.3 хил., а на леглата - 271.9 хиляди. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.4%, а на леглата в тях - с 12.3 на сто.


Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 4 845.9 хил., като от тях 1 150.4 хил. са на български граждани, а 3 695.5 хил. - на чужденци. В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 52.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 20.0 на сто. В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.8% от нощувките на чужденци и 30.0% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 11.9 и 50.0 на сто.


Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. се увеличават с 29.4% в сравнение с юни и достигат 917.8 хиляди. Относителният дял на българите е 36.7% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (77.4%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 3.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 580.9 хиляди, като 55.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 6.0 броя нощувки.


Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. е 59.7%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 68.0%, следвана от тези с 3 звезди - 63.4%, с 1 и 2 звезди - 40.5 на сто. Като цяло заетостта на леглата се увеличава с 13.6 процентни пункта в сравнение с предходния месец, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 3 звезди - с 15.1 процентни пункта.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във