Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 187 МЛН. ЛВ. Е БЮДЖЕТЪТ НА 4 ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В момент на световна икономическа и финансова криза е важно да се знае, че държавата е ефективна, действена и защитава всяко едно работно място. Заради негативното влияние на кризата, заради съществуващите пазарни затруднения държавата трябва да бъде силна и солидарна. Задължение на правителството е да осигури в максимална степен хората на труда. Това заяви министър-председателят Сергей Станишев на пресконференция в Гранитната зала на Министерския съвет, посветена на започването на четири нови операции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Общият им бюджет е 187 млн.лв., като предвижданията са по тях да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни и заети лица.
„Отново на работа” ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст. Планираните средства са 64 млн.лв.
„Адаптивност” е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души, планираните средства са 72 млн.лв.
„На път” дава възможност на хора, наети по трудов договор, да получават средства за транспортни разходи за период до 1 година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв., хората, които ще обхване – най-малко 6000 души.
„Аз мога” ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн. лв.
Четирите нови операции се реализират в рамките на Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” и Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите” от оперативната програма.
За обикновения човек е трудно да възприеме терминологията – операции, схеми и т.н. каза министър-председателят. Но зад специализираните понятия, зад статистиката, стоят реални човешки съдби и за правителството е важно да защити всеки един човек, подчерта той и допълни, че именно това е смисълът на политиката, която води правителството. Затова и в неговия икономически антикризисен план има три основни стълба: финансова стабилност, подкрепа на реалната икономика и социална защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във